Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en sociaal duurzame wijken.
Al 30 jaar kan ons team, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties, elke klus klaren. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» In de eerste helft van 2020 zet Anton den Engelse zich in als kwartiermaker voor de Regio Deal Vitale Wijken in Nieuwegein.
» Voor Vestia verzorgen wij een inventarisatie onder bewoners als input voor het vormgeven van een transformatie aanpak van de buurt.
» De strategische visie 'Blaricum, authentiek dorp in 't Gooi' uit 2010 is door Sophie Pauwels geëvalueerd. Bij vaststelling is besloten de visie te herijken en te actualiseren op basis van huidige ontwikkelingen.
» Eind 2019 maakten wij een filmpje over het ontwerpproces om de wijk Klapwijk in Pijnacker klimaatbestendig te maken. Bekijk het filmpje hier!
» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Projecten

 
» In Ouderkerk aan de Amstel hebben wij in 2019 de co-productie begeleid op zoek naar gedeelde ambities voor het Centrumplan! Met de deelname van zo'n 750 inwoners zijn we trots op tot dit gedragen ambitiedocument!
» Voor gemeente Westland werkten wij in 2019 aan het afwegingskader voor de Omgevingsvisie. Hoe komen we tot een optimale Westlandse balans tussen people, planet en profit?
» Voor woningcorporatie Woonvisie begeleidden wij een klankbordgroep van bewoners bij een transformatie project in Ridderkerk. 
» Samen met Hou van je Huis van gemeente Den Haag werken wij aan het verduurzamen van particuliere woningen in Laak.
 
 

Corporatie en bewoners

 
Het verhaal van bewoners
 
 

Wil je weten waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegenaan lopen bij hun corporatie? Bekijk dan dit filmpje Het verhaal van bewoners. Voor kennisplatform Corpovenista laten wij het geluid van bewoners zelf horen, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen hoe het beter kan. De film is een vervolg op de Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners'. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Evaluatie Betere buurten Nieuwegein

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Samen met gemeente Nieuwegein werken wij in het voorjaar van 2020 aan de evaluatie van het programma Betere Buurten. De buitenruimte van diverse buurten is duurzaam vernieuwd, samen met bewoners. Wat is er bereikt in de buurten en hoe tevreden zijn bewoners? En wat kunnen we leren van de processen om de aanpak te verbeteren?

 

Gebiedsontwikkeling Buitenhof

 
BOG Bruijnstraat website
 
 
Gemeente Delft is samen met partners een proces gestart dat moet leiden tot structurele fysieke en sociale versterking van de wijk Buitenhof. In een ontwerpende aanpak worden alle initiatieven en kansen samengevat tot kanskaarten. Johan Vellinga zet zich in als procesbegeleider om deze uitdaging vorm te geven.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Incio   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Incio op Twitter