Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en sociaal duurzame wijken.
Al 25 jaar kan ons team, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties, elke klus klaren. Zo is Início medeoprichter van Bruisadvies; innovator in participatie. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» In het voorjaar van 2017 gaan wij vol enthousiasme inspirerende werkateliers verzorgen om ideeën en wensen voor het gebied Struisenburg in Rotterdam te inventariseren.
» Een leuk interview met Ina Wernsen in de december 2016 editie van Ruimte en licht, vakblad voor licht in de openbare ruimte!
» Voor de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam verzorgen wij wederom het vak Procesmanagement.
» Início ondersteunt gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het betrekken van kinderen en ouders bij de herstructurering van speelplekken. Bekijk de aanpak in ons filmpje!
 » Meer nieuws» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Carrousel van de pijngrenzen

 
Início verzorgt regelmatig workshops over samenwerking tussen gemeenten en bewoners en tussen corporaties en huurders. Op het LPB congres verzorgde Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Over waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. Waar loop je tegen aan in de rol van straat ambtenaar, staat ambtenaar of verbinding ambtenaar? En hoe los je het samen op?
Zelf uitproberen? Download 'm hier.
 
 

Corporatie en bewoners

 
Het verhaal van bewoners
 
 

Wil je weten waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegenaan lopen bij hun corporatie? Bekijk dan dit filmpje Het verhaal van bewoners. Voor kennisplatform Corpovenista laten wij het geluid van bewoners zelf horen, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen hoe het beter kan en waar de corporatie soms in de weg zit. De film is een vervolg op de Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners'. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Versterken Wijkontwikkeling

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Ook in 2017 helpt Início in Zaanstad en Pijnacker-Nootdorp bij het doorontwikkelen en vernieuwen van het Wijkgericht Werken. In Zaanstad verzorgen wij interim relatiemanagement en coachende ondersteuning. In Pijnakcer-Nootdorp bieden wij advies en ondersteuning bij een nieuw beleidskader en bij de ontwikkeling van een nieuw instrument om inwoners uit te nodigen tot initiatieven.

 

Gebiedsontwikkeling Buitenhof

 
BOG Bruijnstraat website
 
 
Gemeente Delft is samen met partners een proces gestart dat moet leiden tot structurele fysieke en sociale versterking van de Buitenhof. In een ontwerpende aanpak worden alle initiatieven en kansen samengevat tot kanskaarten. Johan Vellinga zet zich in als procesbegeleider om deze uitdaging vorm te geven.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Incio   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Incio op Twitter