Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en sociaal duurzame wijken.
Al 25 jaar kan ons team, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties, elke klus klaren. Zo is Início medeoprichter van Bruisadvies; innovator in participatie. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» In Ouderkerk aan de Amstel hebben wij in 2019 de co-productie begeleid op zoek naar gedeelde ambities voor het Centrumplan!
» Voor woningcorporatie Woonvisie begeleiden wij een klankbordgroep van bewoners bij een transformatie project in Ridderkerk.
» Samen met Hou van je Huis van gemeente Den Haag werken wij aan het verduurzamen van particuliere woningen in Laak.
» Voor de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam verzorgen wij de externe beoordeling van mooi afstudeerwerk.
  » Meer nieuws» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Carrousel van de pijngrenzen

 
Início verzorgt regelmatig workshops over samenwerking tussen gemeenten en bewoners en tussen corporaties en huurders. Op het LPB congres verzorgde Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Over waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. Waar loop je tegen aan in de rol van straat ambtenaar, staat ambtenaar of verbinding ambtenaar? En hoe los je het samen op?
Zelf uitproberen? Download 'm hier.
 
 

Corporatie en bewoners

 
Het verhaal van bewoners
 
 

Wil je weten waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegenaan lopen bij hun corporatie? Bekijk dan dit filmpje Het verhaal van bewoners. Voor kennisplatform Corpovenista laten wij het geluid van bewoners zelf horen, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen hoe het beter kan en waar de corporatie soms in de weg zit. De film is een vervolg op de Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners'. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Omgevingsvisie Westland

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Samen met gemeente Westland werken wij in het voorjaar van 2019 aan de Omgevingsvisie. Een belangrijk onderdeel is de totstandkoming van het afwegingskader. Hoe komen we tot een optimale Westlandse balans tussen people, planet en profit? In onder andere twee tweedaagsen werken we met vele collega's in diverse creatieve werkvormen aan deze opgave.

 

Gebiedsontwikkeling Buitenhof

 
BOG Bruijnstraat website
 
 
Gemeente Delft is samen met partners een proces gestart dat moet leiden tot structurele fysieke en sociale versterking van de Buitenhof. In een ontwerpende aanpak worden alle initiatieven en kansen samengevat tot kanskaarten. Johan Vellinga zet zich in als procesbegeleider om deze uitdaging vorm te geven.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Incio   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Incio op Twitter