Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en sociaal duurzame wijken.
Al 30 jaar kan ons team, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties, elke klus klaren. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» Vol enthousiasme melden wij dat Anton den Engelse vanaf 1 oktober 2020 als vaste partner in ons team is aangesloten. Als oude bekenden hebben we elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht en extra inhoudelijke veerkracht.
» Voor gemeente Amersfoort werken Freek Liebrand en Sophie Pauwels aan een evaluatie van de subsidieregeling voor wijkcentra.
» In 2020 zet Anton den Engelse zich in als kwartiermaker voor de Regio Deal Vitale Wijken in Nieuwegein.
» De strategische visie 'Blaricum, authentiek dorp in 't Gooi' uit 2010 is door Sophie Pauwels geëvalueerd. Bij vaststelling is besloten de visie te actualiseren en momenteel werken wij met veel enthousiasme aan de herijking.
» Voor gemeente Delft zetten wij ons in om samen met bewoners een wijkperspectief voor Tanthof op te stellen.» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Projecten

 
» Voor Vestia verzorgden wij een inventarisatie onder bewoners als input voor een transformatie aanpak van de Indische buurt in Delft. Nu werken we samen met bewoners aan de uitwerking voor de Javastraat.
» In Ouderkerk aan de Amstel hebben wij in 2019 de co-productie begeleid op zoek naar gedeelde ambities voor het Centrumplan! Met de deelname van zo'n 750 inwoners zijn we trots op tot dit gedragen ambitiedocument!
» Eind 2019 maakten wij een filmpje over het ontwerpproces om Klapwijk in Pijnacker klimaat-bestendig te maken. Bekijk het hier!
» Voor gemeente Westland werkten wij aan het afwegingskader voor de Omgevingsvisie. Hoe komen we tot een optimale Westlandse balans tussen people, planet en profit?
» Samen met Hou van je Huis van gemeente Den Haag werkten wij aan het verduurzamen van particuliere woningen in Laak.
 
 

Corporatie en bewoners

 
Het verhaal van bewoners
 
 

Wil je weten waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegenaan lopen bij hun corporatie? Bekijk dan dit filmpje Het verhaal van bewoners. Voor kennisplatform Corpovenista laten wij het geluid van bewoners zelf horen, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen hoe het beter kan. De film is een vervolg op de Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners'. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Evaluatie Betere buurten Nieuwegein

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Samen met gemeente Nieuwegein werken wij in het voorjaar van 2020 aan de evaluatie van het programma Betere Buurten. De buitenruimte van diverse buurten is duurzaam vernieuwd, samen met bewoners. Wat is er bereikt in de buurten en hoe tevreden zijn bewoners? En wat kunnen we leren van de processen om de aanpak te verbeteren?

 

Gebiedsontwikkeling Buitenhof

 
BOG Bruijnstraat website
 
 
Gemeente Delft is samen met partners een proces gestart dat moet leiden tot structurele fysieke en sociale versterking van de wijk Buitenhof. In een ontwerpende aanpak worden alle initiatieven en kansen samengevat tot kanskaarten. Johan Vellinga zet zich in als procesbegeleider om deze uitdaging vorm te geven.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Incio   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Incio op Twitter