Wie wij zijn

 
 
Início is een adviesbureau voor ruimtelijke en sociale ontwikkeling en beheer. In de stad en daarbuiten. Início adviseert, motiveert en vernieuwt. Wij zijn stadsanalisten met opgestroopte mouwen. Daarbij streven we naar zelfredzame en (sociaal) duurzame wijken.
Al 25 jaar kan ons team, aangevuld met een netwerk van professionals en organisaties, elke klus klaren. Zo is Início medeoprichter van Bruisadvies; innovator in participatie. Bij advisering, detachering of uitvoering, wij voelen ons altijd thuis in de gedeelde ruimte.

Nieuws

 
» Hoe zit het met zeggenschap van bewoners in Utrecht? 14 oktober is het jaarlijks debat van deBundeling, bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken. Wij zijn er bij!
» Início ondersteunt gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het betrekken van kinderen en ouders bij de herstructurering van speelplekken. Bekijk de aanpak in ons filmpje!
» Voor Havensteder voeren wij gesprekken met huurders van een complex in Delfshaven over woonwensen als input voor planvorming.
» Voor Woonpartners Midden-Holland organiseerden wij een conferentie met huurders over vernieuwing van belangenbehartiging.
 » Meer nieuws» » Voor woningcorporatie Rijnhart Wonen organiseert Início een aantal werksessies binnen de thema’s leefbaarheid en participatie.»

Carrousel van de pijngrenzen

 
Op het LPB congres verzorgde Início de workshop 'carrousel van de pijngrenzen'. Over waar de pijngrenzen liggen als bewoners ambtenaren benaderen met hun initiatieven. Waar loop je tegen aan in de rol van straat ambtenaar, staat ambtenaar of verbinding ambtenaar? En hoe los je het samen op?
Zelf uitproberen? Download 'm hier.
 

Corporatie en bewoners

 
Het verhaal van bewoners
 
 

Wil je weten waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegenaan lopen bij hun corporatie? Bekijk dan dit filmpje Het verhaal van bewoners. Voor kennisplatform Corpovenista laten wij het geluid van bewoners zelf horen, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen hoe het beter kan en waar de corporatie soms in de weg zit. De film is een vervolg op de Corpovenista verkenning 'Corporatie en bewoners'. Lees hier meer over onze verkenning voor Corpovenista.

Versterken Wijkontwikkeling

 
Kinderen knutselen Hordijkerveld
 
 

Início helpt in Zaanstad en Schiedam bij het doorontwikkelen en vernieuwen van het Wijkgericht Werken. In Zaanstad is Ina Wernsen gedetacheerd als relatiemanager (voorheen wijkmanager) in de wijk Zaandam Zuid. In Schiedam is Johan Vellinga werkzaam als teamleider wijkontwikkeling/verandermanager.

 

Strategie bedrijfsonroerend goed

 
BOG Bruijnstraat website
 
 
Om strategische keuzes te maken voor haar bedrijfsonroerend goed, en met name problematisch leegstaande panden, maakte Início een inventarisatie voor woningcorporatie Havensteder. In Bospolder Tussendijken en later ook Rotterdam Zuid hebben wij kansen opgespoord en strategische keuzes voorgelegd. Bekijk de verbeelding van de aanpak.
 


Bewonersparticipatie
| Burgerparticipatie | Detachering gemeente | Wijkaanpak | Jongerenparticipatie | Kindvriendelijke wijken | Sociale cohesie
Stedelijke ontwikkeling | Strategische visie | Toekomstvisie | Veiligheidsplan | Wijkbeheer | Wijkgericht werken | Wijkvisie

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter