Ambitiedocument Centrumplan Ouderkerk aan den Amstel – een coproductie

Johan VellingaParticipatie & samen stad maken, Visie & strategie

De gemeente Ouderkerk aan de Amstel wilde in 2019 in coproductie met de gemeenschap komen tot een gedeeld ambitiedocument voor de ontwikkeling van haar centrumgebied. Hiertoe werden diverse adviesbureaus  uitgenodigd om zich op een mooie avond in de Amstelkerk voor te stellen en te presenteren aan de Ouderkerkers. Zij mochten vervolgens zelf kiezen met wie zij dit prachtige en intensieve proces wilden aangaan. Início werd met overgrote meerderheid van stemmen gekozen. Onze unieke aanpak was gebaseerd op het volledig in coproductie ontwerpen van het proces en het in coproductie uitvoeren van het onderzoek, en dat sprak aan.

Inicio | participatie & samen stad maken

Het zo breed mogelijk betrekken van Ouderkerkers: bewoners, ondernemers, ambtenaren en anderen werd voortvarend opgepakt. Tijdens een prachtige zomeravond hebben een kleine 1000 Ouderkerkers zich laten horen. Het eindresultaat geeft een overzicht van gedeelde en niet-gedeelde ambities over de toekomst van het centrum en vormt een leidraad en is uitgangspunt bij maken van toekomstige keuzes, verdere planvorming en ontwikkeling.

Al met al een energiek schoolvoorbeeld van een goede coproductie  die heeft geleid tot een breed gedragen ambitiedocument.