Gebiedscoördinator Voorhof – Delft

Johan VellingaParticipatie & samen stad maken, Programma, proces & projectmanagement

Vanuit veel verschillende onderwerpen wordt er met enthousiasme gewerkt aan het verbeteren van Voorhof. Dit geldt zowel voor de gemeente Delft als voor externe partners en natuurlijk bewoners. Denk hierbij aan het aardgasvrij maken, klimaatadaptief Voorhof, transformatie van kansrijke ontwikkellocaties, verbeteren van sociale onveiligheid, sociaal investeren, aanpassing van infrastructuur en het behouden van een vitaal winkelgebied.

Tegelijkertijd is Voorhof een wijk die kwetsbaar is en laag scoort op diverse sociaal maatschappelijke indicatoren. Met name op het gebied van vereenzaming en betrokkenheid van bewoners bij de wijk is er nog het nodige te winnen.

In deze carrousel van uitdagingen, projecten en initiatieven is er zowel vanuit intern als extern behoefte aan verbinding. Iemand die initiatieven bij elkaar brengt, die helpt met afstemming, pendelt tussen projecten en mensen en hun expertise aan elkaar verbindt. Iemand die er voor zorgt dat er geen kansen worden gemist, dat er wordt mee-gekoppeld waar mogelijk en die het contact met de wijk onderhoudt. Want veel bewoners uit Voorhof willen graag betrokken worden, meedenken en soms zelfs in co-creatie aan de slag gaan om het wonen en leven te verbeteren. De gebiedscoördinator is deze verbinder.