Evaluatie wijkcentra Amersfoort

InicioOnderzoek & evaluatie

Gemeente Amersfoort wil voldoende en toegankelijke ontmoetingsplekken in de stad als voorwaarde voor een inclusieve stad. Om dat mogelijk te maken ondersteunt de gemeente onder meer 5 wijkcentra na maatschappelijke overname. Início heeft de wijkcentra en de subsidieregeling geëvalueerd in relatie tot het totaalbeeld van ontmoetingsplekken in de stad en een kader voorgesteld voor het vervolg.

Conclusies zijn dat het doel van instandhouding lukt, maar dat de regeling niet effectief is in het bereiken van financiële zelfstandigheid en dat een gelijke verdeling van middelen niet efficiënt is. Het lukt de overgenomen wijkcentra goed om plek te bieden aan activiteiten, maar ontmoeting faciliteren als huiskamer van de wijk lukt in beperkte mate. Zelfstandig functioneren gaat redelijk, qua organisatie vertonen ze een dynamisch beeld, passend bij zelfbeheer.

In totaal zijn er in Amersfoort voldoende en toegankelijke plekken voor ontmoeting, maar niet voor iedereen en niet toereikend verdeeld. De 5 wijkcentra hebben daarin een onderscheidende en toegevoegde waarde: veel oppervlakte, sterk in ruimte bieden voor activiteiten, neutrale aanvulling. Maar de maatschappelijke rol kan beter.

Het is zinvol om als gemeente (beperkt) sturing te houden op een bepaalde basiskwaliteit van het totaallandschap van ontmoetingsplekken. Met behoud van de subsidie is invloed op aanbod, spreiding en verdeling, en uitstraling en maatschappelijke betekenis mogelijk. Daarom adviseren wij om voort te bouwen op de ingeslagen weg, maar met een nieuwe verdeelsleutel. Die nieuwe verdeelsleutel moet uitgaan van de werkelijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelkansen, een versterkte samenwerkingsrelatie en een actieve verbindende rol in een toereikende verdeling van plekken in de stad op basis van het aanbod en de behoefte in de wijken.