Corporaties en bewoners: op weg naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid

InicioOnderzoek & evaluatie, Participatie & samen stad maken

Het échte verhaal van bewoners over invloed en zeggenschap: Waarom bewoners initiatief nemen, wat ze voor elkaar krijgen en waar ze tegen aan lopen bij hun corporatie.

In opdracht van Kennisplatform Corpovenista deed Inicio onderzoek naar praktijkvoorbeelden van verregaande samenwerking tussen corporaties en huurders. het verhaal van 44 actieve huurders is samengevat in 9 minuten film. Dit is hun verhaal, omdat zij zelf het beste kunnen vertellen dat er meer kan, hoe het beter moet en waar de corporatie soms in de weg zit. Misschien is het voor jou gesneden koek of zijn er eyeopeners? Gebruik deze film in je werkoverleg, je cursus, verandertraject of voor persoonlijke inspiratie.