Projectleider integrale verduurzaming Rode Dorp Delft

InicioParticipatie & samen stad maken, Programma, proces & projectmanagement

Inicio | Gebiedsontwikkeling Delft Het RodeDorp

De gemeente Delft wil met, voor en door bewoners en partners komen tot een stad waarin het prettig wonen, leven en werken is. In sommige buurten, waaronder delen van Buitenhof, staat dit samen leven sterk onder druk.

Na het opstellen van de kansenkaartenstudie is voor Buitenhof Noordwest een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de sociale-, de fysieke- en de veiligheidspijler zijn vertaald naar gerichte doelstellingen. Het Rode Dorp is één van de aandachtsbuurten in Noordwest en de integrale verduurzaming van het Rode Dorp is onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Johan is sinds 2019 projectleider van deze integrale verduurzaming.

De buitenruimte is inmiddels vernieuwd, en de woningen van Vestia worden momenteel gerenoveerd en verduurzaamd. In de nabije toekomst volgt de aanleg van een warmtenet. Het toezicht en de betrokkenheid bij de buurt zijn versterkt door vaker aanwezig en laagdrempelig bereikbaar te zijn. De meldingsbereidheid over rommel in de buitenruimte en onveilige situaties moet nog worden verhoogd. Hiervoor wordt een campagne gestart.