Kwartiermaker Programma Leefbaarheid en Veiligheid in Nieuwegein

Anton den EngelseProgramma, proces & projectmanagement

De centrale as in de gemeente Nieuwegein is één van de 16 kwetsbare gebieden waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties actief de samenwerking zoekt om verdere achteruitgang tegen te gaan. De achterstand van deze wijken wordt onder invloed van corona alleen maar schrijnender, de gemeenten hebben herhaaldelijk met het manifest ‘dichten van de kloof’ aandacht gevraagd voor de noodzaak van deze aanpak.

Voor de gemeente Nieuwegein heeft Anton den Engelse de opzet van het programma Leefbaarheid en Veiligheid mogen begeleiden. Het organiseren van een partnertafel met de belangrijkste partners voor deze aanpak. Het middels de impacttool inhoud geven aan de belangrijkste pijlers voor deze aanpak: Leefbaarheid, Jeugd en Participatie. Het onderbouwen van een financiële claim vanuit Nieuwegein voor het Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid. En de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds.

Een gedegen opzet, breed draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten en een goede relatie met Rijk, Utrecht en de overige gemeenten van het programma.