Projectleider Energie besparen gemeente Den Haag

Sophie PauwelsProgramma, proces & projectmanagement

Gemeente Den Haag werkt op verschillende manieren aan de energietransitie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het verminderen van energieverbruik. Zo zet de gemeente projecten op om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren tot grote en kleine energiebesparende maatregelen in hun woning, om de CO2 uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan energiebespaarworkshops, collectieve inkoopacties en advies over de cv-installatie of het verduurzamen van de woning. Het doel is dat in de zomer van 2022 bij circa 11.000 huishoudens energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Sophie Pauwels zorgt als projectleider Energie besparen voor het opzetten en organiseren van deze projecten. Alle projecten zijn te vinden op duurzamestad.denhaag.nl

energie besparen