Participatie bij verduurzaming wooncomplex Woonbron

Sophie PauwelsParticipatie & samen stad maken

In 2022 wordt de Mozartflat in Delft door woningcorporatie Woonbron grondig gemoderniseerd en verduurzaamd. Het 196 woningen tellende complex zal het eerste bestaande woongebouw zijn van Woonbron in Delft dat klaar is voor een aardgasvrije toekomst.

Het project is voor Woonbron een pilot in klantparticipatie, waarbij de bewoners vroegtijdig worden betrokken bij de plannen. Sophie Pauwels van Início adviseert Woonbron in de aanpak en strategie van de participatie, en begeleidt de organisatie en uitvoering.

In de afgelopen periode van planontwikkeling is al veel bereikt. Na een eerste huurderraadpleging is een bewonerspanel opgericht dat constructief meedenkt. Gezamenlijk is een Programma van bewonerswensen opgesteld als input voor het vervolgproces. Ook was een afvaardiging van het bewonerspanel betrokken bij de presentaties van de aannemers en heeft vanuit een bewonersbril mee besloten met de uiteindelijke selectie.

Om de plannen uit te kunnen voeren moet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaan. Deze draagvlakmeting is met succes verlopen, dankzij de goede voorbereiding met een uitgebreide brochure én film over de aanpak, een te bezoeken modelwoning en een persoonlijk gesprek met bijna alle huurders. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de zeer hoge gemiddelde leeftijd van 74 jaar, toch een ruime meerderheid akkoord is met de voorgenomen maatregelen.

Momenteel wordt de aanpak verder uitgewerkt met een keuzekaart en een hulpkaart voor bewoners. Ook in de uitvoering blijft het bewonerspanel betrokken als gesprekspartner.