Ambtelijk Opdrachtgever Ruimte & Economie Delft

Johan VellingaProgramma, proces & projectmanagement

Johan maakt deel uit van een kwartiermakersduo dat het ambtelijk opdrachtgeverschap nieuwe stijl vorm en inhoud gaat geven bij de gemeente Delft. Hij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de lopende opdrachten binnen de Afdeling Ruimte en Economie. Borging van capaciteit en middelen, verbinding van de opdrachten met de opgaves en regie op sturing en verantwoording zijn daarbij belangrijk.

Buiten dat heeft Johan de opdracht aangenomen om te zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve analyse en (her) prioritering van de totale portefeuille binnen de Afdeling Ruimte en Economie. Er moet verbinding worden gemaakt met de omgevingstafels en de nog op te stellen gebiedsagenda’s.

In deze rol is de relatie met de afdelingshoofden en de link met het bestuur essentieel. Vooruitlopend op een definitieve invulling van deze rol bij de gemeente Delft zal Johan in ieder geval tot september 2022 de werking van de functiebeschrijving in de praktijk toetsen en eventuele verbeterpunten aandragen.