Adviseur energietransitie Delft

Sophie PauwelsParticipatie & samen stad maken, Programma, proces & projectmanagement

Als adviseur energietransitie bij gemeente Delft is Sophie Pauwels verantwoordelijk voor de warmte-uitvoeringsplannen. Voor 2030 wil gemeente Delft voor 20% van de gebouwen buurtgewijs een warmte-uitvoeringsplan hebben opgesteld, waarin staat hoe de gebouwen overgaan op schone energie. Samen met de buurt kijkt de gemeente wat er stap voor stap moet gebeuren. De Multatulibuurt is de eerste buurt waar we voor de zomer van 2024 een plan voor opstellen. Daarnaast werkt Sophie in het najaar van 2023 aan een plan van aanpak om tot mogelijke volgende warmte-uitvoeringsplannen te komen.

Ook onderhoudt Sophie als adviseur energietransitie het contact met de woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid, onder andere als input voor de jaarlijkse prestatieafspraken over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.