Sociaal-maatschappelijk programma Capelle Schollevaar

Anton den EngelseOnderzoek & evaluatie, Participatie & samen stad maken

Voor Havensteder maken wij een sociaal maatschappelijke aanpak voor Capelle Schollevaar. Een integraal programma voor verbetering van de leefbaarheid, vergelijkbaar met de landelijke aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. We werken met een integrale aanpak van zowel fysieke als sociale thema’s: Langer thuis, Ruimte voor ontmoeten, Kansen voor de jeugd en Armoede, Participatie en Gezondheid zijn belangrijke thema’s in de wijk. Daarnaast is het van belang om de aanpak buurtgericht te maken, problemen concentreren zich in enkele buurten van de wijk.