Inicio | Evaluatie programma Betere buurten Nieuwegein

Evaluatie programma Betere buurten Nieuwegein

InicioOnderzoek & evaluatie, Visie & strategie

Gemeente Nieuwegein heeft sinds 2015 het Betere Buurten Programma ontwikkeld, een integraal stadsvernieuwingsprogramma om de Nieuwegeinse jaren ’70 en ’80 wijken duurzaam te verbeteren. Início heeft het proces en de resultaten van de eerste drie buurten geëvalueerd, om de aanpak te verbeteren en richting te geven aan de lange termijn strategie voor het Betere Buurten programma.

Inicio | Evaluatie wijkcentra Amersfoort

Evaluatie wijkcentra Amersfoort

InicioOnderzoek & evaluatie

Gemeente Amersfoort wil voldoende en toegankelijke ontmoetingsplekken in de stad als voorwaarde voor een inclusieve stad. Om dat mogelijk te maken ondersteunt de gemeente onder meer 5 wijkcentra na maatschappelijke overname. Início heeft de wijkcentra en de subsidieregeling geëvalueerd in relatie tot het totaalbeeld van ontmoetingsplekken in de stad en een kader voorgesteld voor het vervolg.