test

Wij zijn stadsanalisten

Início is een bureau voor stedelijke vernieuwing. Onze werkzaamheden omvatten zowel onderzoek en advies, als praktijk en uitvoering. Wij weten strategische en wetenschappelijke inzichten te vertalen naar samenhangende en uitvoerbare oplossingen. Wij ambiëren toekomstbestendige, zelfredzame en duurzame wijken, waar bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen.
Inicio | participatie & samen stad makenInicio | participatie & samen stad maken
Participatie & Samen stad maken

Vernieuwing ontstaat als mensen dat willen. Als initiatiefnemers, gemeenten of corporaties de samenwerking zoeken ontstaat meerwaarde. Wij weten partijen bij elkaar te brengen. Wij helpen met het betrekken van mensen, met het vernieuwen van participatiebeleid en de organisatie en uitvoering van participatie trajecten, wij adviseren of bemiddelen in de samenwerking of zorgen voor co-creatie en zeggenschap.

Wij kunnen bouwen.

Bekijk Projecten


Inicio | Visie-&-strategieInicio | visie & strategie
Visie & Strategie

Bij grote opgaves als toekomstvisies, wijkverbetering, verduurzaming en klimaatadaptatie bieden wij samenhangende en evenwichtige oplossingen in onze leefomgeving. Wij dragen daar aan bij door het ontwikkelen van een heldere visie en strategie. Door met oog voor de inhoudelijke kwaliteit processen te begeleiden en samen een perspectief te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een strategische (omgevings)visie voor een gemeente of het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak.

Wij weten hoe.


bekijk projecten

Inicio | programma-&-projectmanagmentInicio | programma, proces & projectmanagement
Programma, Proces & Projectmanagement

Voor ruimtelijke processen is langjarige betrokkenheid gewenst, wij bieden op detacheringsbasis programma-, proces-, of projectmanagers aan. Met opgestroopte mouwen werken we doelgericht van visie naar uitvoering. Ook als kwartiermaker voor een nieuwe functie of als tijdelijke extra inzet. Wij brengen inhoudelijke kennis mee en voegen nieuwe energie toe.

Wij doen het licht aan.

Bekijk Projecten


Inicio | onderzoek & evaluatieInicio | onderzoek & evaluatie
Onderzoek & Evaluatie

Onderzoek en evaluatie vormt een belangrijke leidraad voor toekomstige projecten en beleid. Een gedegen evaluatie van beleid of een programma levert inzichten om de aanpak te verbeteren en geeft richting voor een lange termijn strategie. Door het lokale speelveld te onderzoeken ontstaan inzichten over wat mensen beweegt en plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Wij doen regelmatig maatwerk onderzoek en (beleids)evaluaties voor gemeenten en woningcorporaties.

Wij schenken klare wijn.


bekijk projecten

Inicio | participatie & samen stad makenInicio | participatie & samen stad maken
Participatie & Samen stad maken

Vernieuwing ontstaat als mensen dat willen. Als initiatiefnemers, gemeenten of corporaties de samenwerking zoeken ontstaat meerwaarde. Wij weten partijen bij elkaar te brengen. Wij helpen met het betrekken van mensen, met het vernieuwen van participatiebeleid en de organisatie en uitvoering van participatie trajecten, wij adviseren of bemiddelen in de samenwerking of zorgen voor co-creatie en zeggenschap.

Wij kunnen bouwen.

Bekijk Projecten
Inicio | Visie-&-strategieInicio | visie & strategie
Visie & Strategie

Bij grote opgaves als toekomstvisies, wijkverbetering, verduurzaming en klimaatadaptatie bieden wij samenhangende en evenwichtige oplossingen in onze leefomgeving. Wij dragen daar aan bij door het ontwikkelen van een heldere visie en strategie. Door met oog voor de inhoudelijke kwaliteit processen te begeleiden en samen een perspectief te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een strategische (omgevings)visie voor een gemeente of het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak.

Wij weten hoe.

bekijk projecten
Inicio | programma-&-projectmanagmentInicio | programma, proces & projectmanagement
Programma, Proces & Projectmanagement

Voor ruimtelijke processen is langjarige betrokkenheid gewenst, wij bieden op detacheringsbasis programma-, proces-, of projectmanagers aan. Met opgestroopte mouwen werken we doelgericht van visie naar uitvoering. Ook als kwartiermaker voor een nieuwe functie of als tijdelijke extra inzet. Wij brengen inhoudelijke kennis mee en voegen nieuwe energie toe.

Wij doen het licht aan.

Bekijk Projecten
Inicio | onderzoek & evaluatieInicio | onderzoek & evaluatie
Onderzoek & Evaluatie

Onderzoek en evaluatie vormt een belangrijke leidraad voor toekomstige projecten en beleid. Een gedegen evaluatie van beleid of een programma levert inzichten om de aanpak te verbeteren en geeft richting voor een lange termijn strategie. Door het lokale speelveld te onderzoeken ontstaan inzichten over wat mensen beweegt en plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Wij doen regelmatig maatwerk onderzoek en (beleids)evaluaties voor gemeenten en woningcorporaties.

Wij schenken klare wijn.

bekijk projecten