Strategische visie Blaricum

InicioOnderzoek & evaluatie, Visie & strategie

Inicio | Strategische visie Blaricum

In 2020 heeft Início samen met gemeente Blaricum een nieuwe strategische visie opgesteld als bouwsteen voor de lokale en regionale omgevingsvisie. De strategische visie gaat over wat voor een dorp Blaricum is en wat inwoners belangrijk vinden om fijn te kunnen wonen en leven in Blaricum, nu en in de toekomst. Het is één verbindend verhaal voor alle inwoners voor de toekomst en schetst een beeld van welke gemeenschap zij willen vormen. Aan de hand van zes ambities en bijbehorende doelen zijn gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar uitgewerkt, als toetsingskader voor toekomstig beleid.

Inicio | Strategische visie Blaricum

De nieuwe strategische visie is een herijking van de vorige visie uit 2010. De bevolking van Blaricum is in de afgelopen jaren sterk toegenomen én vernieuwd. Daarom is aan alle huishoudens van Blaricum gevraagd wat hun wensen zijn voor samenleven in de toekomst in Blaricum. Met maar liefst 621 reacties, via ingevulde ansichtkaarten en online, biedt deze inventarisatie een goed beeld van de wensen van de inwoners en vormt het het uitgangspunt voor deze visie. Op basis van analyse zijn gedeelde ambities geformuleerd, die zijn aangevuld met actuele maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen.

De belangrijkste strategische richting daarbij is dat, naast het behoud van de kernwaarden, de blik gericht is op de toekomst. De bevolking van Blaricum kiest voor behoud van alles wat zij zo waardeert, koestert de natuur en de groene omgeving, maar is tegelijk een moderne open samenleving met levendige kernen, zorgzaam en vitaal en voor iedereen toegankelijk. Dit leidt tot de kernambitie van een vitale en verbonden samenleving; kleinschalig, gemoedelijk en vertrouwd. Mensen willen eraan deelnemen en bijdragen en zorgen dat dat behouden blijft. Een mix van jong en oud en een diverse gemêleerde gemeenschap zijn daarbij in alle dorpsdelen van groot belang.