Inicio | Evaluatie wijkcentra Amersfoort

Evaluatie wijkcentra Amersfoort

InicioOnderzoek & evaluatie

Gemeente Amersfoort wil voldoende en toegankelijke ontmoetingsplekken in de stad als voorwaarde voor een inclusieve stad. Om dat mogelijk te maken ondersteunt de gemeente onder meer 5 wijkcentra na maatschappelijke overname. Início heeft de wijkcentra en de subsidieregeling geëvalueerd in relatie tot het totaalbeeld van ontmoetingsplekken in de stad en een kader voorgesteld voor het vervolg.